Bestemmelser på Dansk

Alle opgaver udføres i henhold til Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser (NSAB 2000). Bestemmelserne begrænser vort ansvar for bortkomst, forringelse eller beskadigelse af gods til SDR. 8,33 pr. kg og for forsinkelser op til fragtbeløbet, maksimalt SDR 50.000 for hver ordre, med mindre transporterne er undergivet lovgivning eller et transportdokument med anden ansvarsbegrænsning. Ved oplagring er speditørens samlede ansvar for skade ved en og samme hændelse begrænset til SDR. 500.000 (§27). Opmærksomheden henledes særligt på, at krav mod speditøren forældes efter 1 år (§30), og at panteretten (§14) omfatter såvel aktuelle som tidligere krav.Krav på fragt m.v. skal honoreres uanset handelsaftalens leveringsbetingelser (§10). Værneting: DK-9500 Hobro